Velkommen til 23 mobile ting

Nettbrett oppå bøker

23 mobile things er blitt til gjennom et samarbeid mellom Jan Holmquist i Guldborgsund-bibliotekerne, Mylee Joseph og Kathryn Barwick fra State Library of New South Wales i Australia og ble publisert i 2013, med en Creative Commons-lisens som gir lov til å bruke og bearbeide dersom du navngir og deler videre. Jan Holmquist laget en dansk modell allerede i 2012. Det er disse to kursene som er utgangspunkt for Vestfold-versjonen, som er oversatt og fornorsket etter beste evne. Målgruppen for kurset er bibliotekansatte. Og målet med kurset er å sette fokus på mobile trender og få ideer til nyttig og kreativ bruk i bibliotekene.

Ikke alle ord har god norsk oversettelse. Ikke alle tjenester/verktøy har gode, norske eksempler. Når vi tar i bruk disse verktøyene, blir verden liten. Jeg har vurdert at det er viktig å ha disse verktøyene med i kurset, og med bibliotekrelaterte eksempler for å vise mulighetene. I kurset 23 ting om web 2.0 ble bloggverktøyet brukt til å løse oppgaver og skrive om sine opplevelser. Denne gangen er det Twitter som brukes til dette og da brukes hashtaggen til det internasjonale kurset: #23mobilethings.

Kurset er ikke oppdatert etter 2014!

Reklamer